MECÀNICA I ELECTRICITAT
-Eines d’alta tecnologia pel diagnosi i reparació d’injecció, airbag, climatització, ABS.
-Aparells d’última generació per a la reparació de motors i caixes de canvis.
-Terminal de diagnosi multimarca amb osciloscopi i gas box.
-Lector de codis OBD.
-Estació de càrrega d’aire acondicionat amb recicladora, detector de fugues amb fluxat de neteja de circuits.
-Línia pre-ITV. Aliniador al pas, frenòmetre, banc de suspensió i detector de folgança.
-Aliniador de direccions amb quatre càmeres òptiques.
-Equip de neteja de circuits de refrigeració per motor.
-Equip reciclador per a circuits de liquid de frens.